Thông tin dự án

Area
120 m²

Location
Đỗ Xuân Hợp, Bình Trưng Đông, Quận 9, TP HCM

Scope
Design & Build

Completion date
2019