Thông tin dự án

Area
90 m²

Location
Sunrise Riverside, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiểng, Nhà Bè

Scope
Design & Build

Completion date
2019